בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צמחים בארצות המקרא   ד"ר לנגוט דפנה   28/06/2015  09:00  21/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות