בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית   ד"ר לנגוט דפנה   08/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות