בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   קשרים במרחב: מסחר וכלכלה בעת העתיקה   דר' יובל גדות   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 04.02.15.

מועד ב : 25/02/2015 בשעה : 09:00 ; הבחינה תפורסם בדוא"ל. החזרה למזכירות החוג עד 04.03.15


בהצלחה בבחינות