בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אתגר התארוך הארכיאולוגי:ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות**   ד"ר בן-יוסף ארז   26/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות