בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אפיגרפיה עברית ושמית מערבית (כתובות עבריות מימי בית ראשון)   פרופ' בנימין זאס   02/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות