בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   "הצבא הרומי רוצה אותך!"ארכ' צבא רומי   ד"ר שטיבל גיא   10/02/2015  09:00  29/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות