בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אמנות ארץ ישראל בימי בית ראשון   פרופ' בנימין זאס   15/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות