בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'**   דר' יובל גדות   מועד א : 22/06/2015 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 19/07/2015 בשעה : 13:30 ;


בהצלחה בבחינות