בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)**   פרופ' אורן טל   09/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות