בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   12/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות