בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית   פרופ' אבי גופר   29/01/2015  09:00  22/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות