בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   03/07/2015  09:00  28/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות