בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טקסט וממצא: מוסד המלוכה במזה"ק וייצוגיו   ד"ר אמיר גילן   28/01/2015  09:00  08/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות