בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   דר' יובל גדות   10/07/2015  09:00  31/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות