בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   פרופ' רפאל גרינברג   26/01/2015  13:30  19/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות