בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית   ד"ר עומר סרגי   05/07/2015  09:00  30/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות