בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות   פרופ' אורן טל   03/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות