בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   08/02/2015  09:00  02/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות