בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   דת ומיתולוגיה של מסופוטמיה   פרופ' יורם כהן   18/02/2015  09:00  02/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות