בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   30/01/2015  09:00  06/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות