בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הקדמון**   פרופ' רן ברקאי   02/02/2015  09:00  23/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות