בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   10/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות