בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   דר' יובל גדות   30/06/2015  13:00  23/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות