בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הארכיאולוגיה מהי?   פרופ' יובל גורן   05/02/2015  09:00  26/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות