בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני   ד"ר עינת ברעם אשל   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 07/10/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות