בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   מועד א : 05/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 05/08/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות