בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב   ד"ר אביב לבנת   מועד א : 16/04/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 16/04/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות