בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מושגי יסוד בפסיכואנליזה   מר רענן שניר   מועד א : 06/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 08/07/2015 בשעה 13:00.

מועד ב : 03/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/08/2015 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות