בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   אסטרונומיה, לוחות שנה ומחלוקות כתתיות   ד"ר אשבל רצון   מועד א : 12/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 19.7 בשעה 13:00

מועד ב : 16/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 23.8 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות