בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   ראשית המדע- אסטרונומיה בבלית   ד"ר אשבל רצון   מועד א : 01/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 8.2 בשעה 13:00

מועד ב : 01/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 8.3 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות