בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   פרופ' ליאו קורי   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 13:00 ; החזרה 4.2 בשעה 13:00

מועד ב : 25/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 4.3 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות