בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   הסטוריה אנטלקטואלית ב (השלמות)   ד"ר עדו יעבץ   מועד א : 28/06/2015 בשעה : 12:00 ; החזרה יום ג 28.7 בשעה 12:00


בהצלחה בבחינות