בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   הסטוריה אינטלקטואלית א (השלמות)   ד"ר עדו יעבץ   01/02/2015  12:00     

בהצלחה בבחינות