בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)   ד"ר אהוד לם   11/02/2015  09:00     

בהצלחה בבחינות