בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   פרופ' משה צוקרמן   מועד א : 17/02/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 24.2 בשעה 13:00

מועד ב : 24/03/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 31.3 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות