בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   פרופ' מנחם פיש   מועד א : 06/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה 9.7.15 בשעה 13:00

מועד ב : 09/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרה ב 12.8 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות