בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   מר רן עזורי   01/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות