בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מורפולוגיה   פרופ' אותי בת-אל   מועד א : 15/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 22.2.15 למזכירות החוג.

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 29.3.15 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות