בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   בלשנות חישובית מתקדמים   ד"ר רוני קציר   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד ה- 22.3.15 למזכירות החוג.

מועד ב : 21/04/2015 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד ה- 29.4.15 למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות