בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   נוירובלשנות:שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   28/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינת ביניים   נוירובלשנות:שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   06/05/2015  14:00  05/06/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות