בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   03/02/2015  09:00  06/03/2015  09:00 
בחינת ביניים   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   09/12/2014  10:00  02/01/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות