בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   פונולוגיה ניסויית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להחזיר את העבודה עד לתאריך 1.3.15. אופן ושעת הגשה ייקבעו ע"י המרצה.


בהצלחה בבחינות