בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטיסטיקה לבלשנים מתקדמים   ד"ר ג'וליה פדלון   10/07/2015  09:00  07/08/2015  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים מתקדמים   ד"ר ג'וליה פדלון   03/05/2015  16:00  22/05/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות