בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטסיטקה לבלשנים מתחילים   גב' ליאור אורדנטליך   29/01/2015  09:00  26/02/2015  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים   גב' ליאור אורדנטליך   16/12/2014  08:00  09/01/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות