בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני   פרופ' מירה אריאל   01/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות