בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   פונולוגיה מתקדמים   פרופ' אותי בת-אל   מועד א : יש להחזיר את העבודה עד לתאריך 22.2.15. אופן ושעת הגשה ייקבעו ע"י המרצה.


בהצלחה בבחינות