בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תחביר מתחילים   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,גב' נועה ברנדל   18/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 
בחינת ביניים   תחביר מתחילים   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,גב' נועה ברנדל   23/12/2014  12:00  16/01/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות