בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,דר' איה מלצר-אשר   01/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   ד"ר אירנה בוטויניק רתם ,דר' איה מלצר-אשר   05/05/2015  10:00  29/05/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות