בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רכישת שפה   ד"ר אירנה בוטויניק רתם   06/07/2015  09:00  31/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות