בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   קריאה מודרכת   גב' נועה קרני ,גב' הדס זיידנברג   26/06/2015  09:00  23/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות